Premiärstafetten

Söndag 3:e december 2017

Selånger SOK och Stockviks SF inbjuder i samarbete med Sundsvalls Kommun och Strike Club till en barn- och ungdomsstafett för mixade fyrmannalag i samband med invigningen av slingan med sparad snö på Södra Berget.

Efter stafetten kan lagsammanhållningen stärkas med bowling på Strike Club.

TIDPROGRAM:

Kl 8.30 Uthämtning av nummerlappar öppnar
Kl 9.00 Serveringen öppnar
Kl 9.30 Start HD17-19Start första heatet (heatschema kommer att komma ut separat när vi vet hur många Kl 09:50 Start HD13-16                                                                                                                                                      Kl 10:30 Start HD 9-12
Kl 11.30 Invigningen
ca Kl 12.00 (i anslutning till invigningen) start barntävlingen
Ca kl 12.30 Prisutdelning

TÄVLINGSPLATS: Ängen, Södra Berget

PARKERING: Av parkeringsvakter anvisade platser. Ingen avgift.

TEKNIK: Stafett i fri stil för fyrmannalag och individuell start för de yngsta.

TÄVLINGSKLASSER:  Fyrmannalag med minst en kille resp tjej per lag och med max totalålder. Ålder räknas från helår.
Exempel H/D 9-11 ställer upp med ett lag 1 född 2009-01-15, 2 födda 2008-12-29 och 1 född 2007-05-05.
Det ger en ålder på 9+10+10+11 = 40.

Uppdatering 2017-12-01:

I klassen H/D 17-19 är det ok att köra teamsprint. Dvs två stycken som kör två sträckor var.

Uppdatering 2017-11-28:

  • Vi tar bort regeln om totalålder men vill vädja till att försöka få till jämn lag utifrån åldersfördelning.
  • Man får vara  tre st (3) i laget och då får en åkare åka dubbla sträckor.
  • Man får vara fem st (5) i laget och då får man tillsammans åka sista sträckan. Först i mål av dessa får tiden/placering

4*1km eller 2* (1+1) H/D 17-19. (Födda 01-99)
4*1km H/D 13-16 (Födda 05-02)
4*1km H/D 9-12 (Födda 09-06)
4*1km Kompisklass (Åkare utan klubbtillhörighet. Fri ålder, fri blandning av killar och tjejer.)

0.8 km H/D 8 (ingen tidtagning)

Utifrån antalet anmälda kan klasserna ändras för att få en så bra tävling som möjligt.

KOMPISKLASS: Vi har bjudit in ett antal skolelever på skolor i Sundsvall att deltaga med egna lag som går utanför tävlan. Dessa kommer att starta efter tävlingsklasserna och innan invigningen

BANOR: Stafetten kommer att avgöras på den slinga som läggs med sparad snö vid Ängen på södra berget. Uppskattningsvis kan en slinga på runt 1km läggas. Det styrs av de yttre förutsättningar som ges av vädret. Ett klassiskt spår kommer att läggas.

STAKZON: I samband med start och växlingen så kommer det finnas en zon som åkarna bara får staka. Zonen kommer att var ca 30 meter.

STARTTIDER: Starttiderna för heaten kommer att vara fasta d.v.s. vi kommer att starta nästa heat på utsatt tid även om inte alla gått i mål l i heatet innan.

BOWLING: Fortsätt att stärka lagkänslan med 1h Bowling för hela laget på eftermiddagen 15-16 eller 16-17

ANMÄLAN: Stafetten Senast torsdag 30:e November
Bowling. Uppdaterat 2017-11-28: Det går bra att anmäla detta till den 30 november
Får ni inte ihop fullt lag? Anmäl enskilda åkare så sätter vi ihop lag utifrån en pool.
Vid efteranmälan, senast kl. 8:30 tävlingsdagen, tillkommer 50 % på anmälningsavgiften.

Anmalan skickas till premiarstafetten@stockvik.nu
Ange lagnamn, namn och födelseår på lagmedlemmarna. Vill ni bowla så ange också om ni önskar 15-16 eller 16-17.

Anmälda förutsätts lämna sitt samtycke till att vara med i start- och resultatlista på
vår hemsida om inget annat anges i samband med anmälan.
Vid inställd tävling återbetalas hela anmälningsavgiften för stafetten.
(Bowlingen kan avbokas fram till 25:e November. Därefter återbetalas ingen avgift.)
Efteranmälan på plats fram till kl 8.30 i mån av plats.

STARTAVGIFT: 160kr per lag för stafetten. 440kr per lag inklusive Bowling (Max 4 per bana)
Avgiften faktureras i efterhand till klubbarna eller betalas in till plusgiro 886360-7 (Stockvik Skidor). Märk betalningen med klubb, namn och klass (så gott det går eller något annat som är spårbart).

STARTLISTA: PM och startlista kommer att finnas på vår hemsida premiarstafetten.stockvik.nu

TÄVLINGSREGLER: Svenska Skidförbundets regler för säsongen 2017/18 gäller. Arrangören friskriver sig från eventuella ersättningsanspråk från tävlande, ledare och publik. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på eget ansvar

PRISER: Prisutdelning sker vid ängen efter genomförd tävling.

OMKLÄDNING: Vid ängen finns utrymme för omklädning och dusch

SERVERING: I Raststugan vid ängen finns fika och hamburgare.

UPPLYSNINGAR: premiarstafetten@stockvik.nu

Välkomna till en härlig premiärdag på Södra Berget!